מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ראש השנה

יסוד ההקשבה בראש השנה וביחס בין אדם לחבירו

ע"י: הרב אבנר ששר