מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

ארץ ישראל כדבר עצמי לעם ישראל

ע"י: הרב אבנר ששר