מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תשובה

תשובה - חזרה ל'אני העצמי'

ע"י: הרב אבנר ששר