מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » שיעור כללי

שיעור כללי- העוסק במצווה פטור מין המצווה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר