מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

השופר - קריאה לשינוי עמדה בחיים

ע"י: הרב בנימין יגר