מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראיה

סדרה של תפילת שמונה עשרה במוסף ראש השנה

ע"י: הרב ישעיהו הדרי