מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חסידות ומוסר

פרשנות המוסר 2

ע"י: הרב ישעיהו הדרי