מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מהרל

נתיב התשובה - עניין הכפרה ועולם המחילה

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל