מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » יונה

יונה - פתיחת פרק א'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ