מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תשובה

התשובה - רצון לשינוי פנימי

ע"י: הרב אבנר ששר