מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » חגים וזמנים

חגי תשרי כתהליך היבנות הקשר בין איש לאישה

ע"י: הרב אבנר ששר