מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

עניין "אני ראשון ואני אחרון"

ע"י: הרב ישעיהו הדרי