מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

יום כיפור - ההתחברות בין הדוד לרעיה

ע"י: הרב אבנר ששר