מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

המשך הקדמה לגבורות ה' - הסיבה בעצם לאירועים היסטוריים כדבר ה'

ע"י: הרב אבנר ששר