מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

הקדמה לגבורות ה' - עניין חכם עדיף מנביא

ע"י: הרב אבנר ששר