מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

עניין הקורבנות בימים הנוראים

ע"י: הרב שלמה טובול