מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות

אורות א"י - הצורך בתורת הנסתר להבנת ערכה של הארץ

ע"י: הרב אבנר ששר