מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » רמב"ן

וירא- מחלוקת במראה המלאכים 2

ע"י: הרב ישעיהו הדרי