מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » רמב"ן

ויצא- ותגנוב רחל את התרפים 2

ע"י: הרב ישעיהו הדרי