מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » רמב"ן

וארא- עומק עניין הבחירה החופשית 2

ע"י: הרב ישעיהו הדרי