מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » רמב"ן

פרשת החודש- שמות החודשים 2

ע"י: הרב ישעיהו הדרי