מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » רמב"ן

דרשה לראש השנה 3

ע"י: הרב ישעיהו הדרי