מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אורות א"י - הבנת ערכה של הארץ בעזרת התורה הפנימית (פסקה ב')

הקדמה לשיעורים בנושא פיתוח האישיות

ע"י: הרב אבנר ששר