מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מאמר הדור

אורות א"י - הבנת ערכה של הארץ בעזרת התורה הפנימית (פסקה ב')

ע"י: הרב אבנר ששר