מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » חלק ב'

הקדמה ופתיחה למאמר הדור

ע"י: הרב אבנר ששר