מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לך לך

כיצד ניתן לשבח בכלל את ה'?!

ע"י: הרב אבנר ששר