מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » רשב"י 2

רשב"י 2

ע"י: הרב ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור