מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » רבי שמעון בן חלפתא 2

רבי שמעון בן חלפתא 2

ע"י: הרב ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור