מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » רבי שמעון בן מנסיא 1

רבי שמעון בן מנסיא 1

ע"י: הרב ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור