מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » בר קפרא 1

בר קפרא 1

ע"י: הרב ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור