מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » בר קפרא 2

בר קפרא 2

ע"י: הרב ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור