מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » בר קפרא 3

בר קפרא 3

ע"י: הרב ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור