מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » המקדש והגאולה במשנת ר' חייא

המקדש והגאולה במשנת ר' חייא

ע"י: הרב ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור