מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » מקדשי מעט ועבודת המקדש במשנת בר קפרא

מקדשי מעט ועבודת המקדש במשנת בר קפרא

ע"י: הרב ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור