מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » ירושלים והמקדש במשנת ר' חנינא

ירושלים והמקדש במשנת ר' חנינא

ע"י: הרב ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור