מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » רב מתיא בן חרש 1

רב מתיא בן חרש 1

ע"י: הרב ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור