מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פיתוח האישיות - הקשבה

כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת לסוף חריבה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ