מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » חלק שני פרק א'

המלכת הקב"ה בראש השנה

ע"י: הרב ישעיהו הדרי