מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פרק ב'

ההשגחה בתכנית העולם

ע"י: הרב אריה שפירא