מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פרשת וירא

המקור למצוות ההגדה בפסח

ע"י: הרב אבנר ששר