מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » החזון איש והסתכלות עולמית

וירא ויראת ה'

ע"י: הרב אבנר ששר