מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » נצח ישראל

ברכת הגשמים לאורו של מרן הרב עובדיה יוסף

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר