מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לך לך

פרק לב

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל