מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » נצח ישראל

לסיכומה של פרשה - לך לך

ע"י: הרב ישעיהו הדרי