מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » חלק ב'

יציאת מצרים - יסוד האמונה

ע"י: הרב אבנר ששר