מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חיי שרה

שדה מערת המכפלה

ע"י: הרב אבנר ששר