מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » משמעותה של התפילה

דבקותו של אברהם במטרה

ע"י: הרב בנימין יגר