מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדתא 2 - מסכת שבת

משמעותה של התפילה

ע"י: הרב ישעיהו הדרי