מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » נצח ישראל

העומק העצום שבפרקי תהילים

ע"י: הרב ישעיהו הדרי