מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » חיי שרה

דוד המלך-"בונה עולם חדש" סוף פרק לב

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל